บทความล่าสุด

ความเหงา
Psychology

เพราะมีความเหงา เราจึงอยู่รอด

เดิมมนุษย์นั้นเกิดมาด้วยความอ่อนแอ ไม่สามารถอยู่รอดโดยลำพังได้ ความเหงาจึงจำเป็นในการอยู่รอดของมนุษย์ แต่การมาของโลกสมัย บทบาทของความเหงาจึงเปลี่ยนไป

Read More »
อยู่เป็น
Perspective

ในโลกของคนอยู่เป็น

ในโลกที่ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราจะอยู่รอดได้อย่างไร? เราจะอยู่ให้เป็นได้อย่างไร? ในโลกทีปกครองไปด้วยเหล่าคนที่”อยู่เป็น”

Read More »

Latest Book Review

รีวิว Educated บันทึกศึกษา : หลักสูตรเร่ง Life
Memoir

รีวิวหนังสือ: Educated

หนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวการเดินทางของผู้เขียน จากเด็กบ้านนอกสู่ Cambridge และความขัดแย้งของตัวตนใหม่ที่หล่อหลอมโดยการศึกษา และครอบครัวเดิมที่เธอจากมา

Read More »
รีวิว Lost Connections
Psychology

รีวิวหนังสือ: โลกซึมเศร้า – Lost Connections

หนังสือที่นำเสนอข้อมูลอีกด้านหนึ่งโรคซึมเศร้า ไม่ว่าจะเป็นประวัติ สาเหตุของโรคในแง่ต่างๆ แนวทางการรักษา และเน้นย้ำว่า โรคซึมเศร้า มิได้เกิดจาก “ความผิดปกติของสารเคมีในสมอง” เพียงอย่างเดียว

Read More »
รีวิว Why We Sleep
Life Science

รีวิวหนังสือ: Why We Sleep

หนังสือวิทยาศาสตร์ที่อธิบายประโยชน์ และแสดงโทษของการนอนหลับไม่พอ ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล

Read More »