Psychology

ความเหงา

เพราะมีความเหงา เราจึงอยู่รอด

เดิมมนุษย์นั้นเกิดมาด้วยความอ่อนแอ ไม่สามารถอยู่รอดโดยลำพังได้ ความเหงาจึงจำเป็นในการอยู่รอดของมนุษย์ แต่การมาของโลกสมัย บทบาทของความเหงาจึงเปลี่ยนไป

Read More »
Share on facebook
Share on twitter

บทความอื่นๆ:

อยู่เป็น
Perspective

ในโลกของคนอยู่เป็น

ในโลกที่ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราจะอยู่รอดได้อย่างไร? เราจะอยู่ให้เป็นได้อย่างไร? ในโลกทีปกครองไปด้วยเหล่าคนที่”อยู่เป็น”

ง่วงนอน
Sleep

ทำไมเราจึงง่วงนอน?

ทำไมเราจึงง่วงนอน? ทำไมเราต้องนอนตอนกลางคืน? ธรรมชาติสร้างกลไกให้เรามีการง่วงนอน และหลับตอนกลางคืน ผ่านปัจจัยหลัก 2 อย่าง มาร่วมกันหาคำตอบครับ

อยู่เป็น คือ อะไร ความหมาย
Perspective

“อยู่เป็น” คืออะไร? … จากใจคน “อยู่ไม่เป็น”

คำว่า “อยู่เป็น” คืออะไร หมายความว่าอะไร? จะต้องอยู่แบบไหน จึงจะเรียกว่า อยู่เป็น? แล้วคนที่ “อยู่ไม่เป็น” จะอยู่ได้ยังไงในโลกที่แสนจะ “อยู่ยาก” ใบนี้?