รีวิวหนังสือ: โลกซึมเศร้า – Lost Connections

รีวิว Lost Connections

หนังสือที่นำเสนอข้อมูลอีกด้านหนึ่งโรคซึมเศร้า ไม่ว่าจะเป็นประวัติ สาเหตุของโรคในแง่ต่างๆ แนวทางการรักษา และเน้นย้ำว่า โรคซึมเศร้า มิได้เกิดจาก “ความผิดปกติของสารเคมีในสมอง” เพียงอย่างเดียว