“อยู่เป็น” คืออะไร? … จากใจคน “อยู่ไม่เป็น”

อยู่เป็น คือ อะไร ความหมาย

คำว่า “อยู่เป็น” คืออะไร หมายความว่าอะไร? จะต้องอยู่แบบไหน จึงจะเรียกว่า อยู่เป็น? แล้วคนที่ “อยู่ไม่เป็น” จะอยู่ได้ยังไงในโลกที่แสนจะ “อยู่ยาก” ใบนี้?