หนังสือ 5 เล่ม ที่แนะนำโดยบิล เกตส์ ประจำฤดูร้อน ปี 2019

Bill Gates' book recommendations for summer 2019

รายชื่อหนังสือแนะนำโดยบิล เกตส์ ประจำ Summer 2019 นี้ เผยแพร่เมื่อ 20 พฤษภาคม 2019 ซึ่งครั้งนี้เป็นหนังสือเล่มหนาๆและมีเนื้อหาซับซ้อนเป็นส่วนใหญ่ โดย 4 ใน 5 เล่ม จะมาใน Theme ของ “Upheaval” หรือ การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงของบางสิ่งบางอย่าง (Violent or Sudden Changes) ไม่ว่าจะเป็น การเปลี่ยนแปลงของสหภาพโซเวียตหลังการปฏิวัตบอลเชวิก, อเมริกาในระหว่างทำสงคราม, ความจำเป็นที่ต้องมาประเมินระบบเศรษฐกิจของโลกนี้เสียใหม่ และหนังสือที่ชื่อปกว่า “Upheaval” โดยตรง

1. Upheaval

โดย Jared Diamond

Upheaval

ทำไมจึงแนะนำ?

หนังสือเล่มนี้ หยิบเอาโมเดลของนักจิตวิทยา ต่อกรณีที่ว่า เมื่อมนุษย์ต้องเผชิญกับวิกฤติ มีปัจจัยใดบ้างที่พวกเขาจะสามารถก้ามผ่านวิกฤตินั้นไปได้ เขาสรุปปัจจัยต่างๆสู่ความสำเร็จนี้ออกเป็น 12 ข้อ แล้วนำความรู้ที่ได้จากกรณีศึกษาของตัวบุคคลนี้ มาอธิบายเป็น Case study ว่าประเทศต่างๆที่เคยประสบวิกฤติ (เช่น civil war, ภัยคุกคามต่างชาติ, ภาวะอดอยาก) และสามารถก้ามข้ามมันไปได้ก็ใช้ปัจจัย 12 ข้อนี้เช่นกัน
บิล เกตส์กล่าวว่า การเอาโมเดลของบุคคลมาอธิบายเรื่องของประเทศนั้นดูแปลก แต่เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้ไป มันทำให้เขาได้เปิดหูเปิดตาอย่างมาก

Key Takeaway จาก บิล เกตส์

 • ผู้เขียนได้แสดงว่าในอดีตมีหลายๆประเทศที่สามารถแก้ปัญหาใหญ่ๆได้ โดยใช้วิธีนี้ ดังนั้นปัญหาหนักๆที่เราเจออยู่เช่น Climate Change , การแบ่งข้างการเมืองที่รุนแรง ก็อาจใช้ Model นี้แก้ปัญหาได้

2. Nine Pints

โดย Rose George

Nine Pints

ทำไมจึงแนะนำ?

เดิมบิล เกตส์มีความสนใจในเรื่อง “เลือด” เป็นพิเศษ เขาได้ให้เงินสนับสนุนมากมายแก่การศึกษาตรวจเลือดหาอัลไซเมอร์ และมะเร็งต่างๆ ซึ่งผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเลือด (ชื่อหนังสือคือจำนวนเลือดในผู้ใหญ่โดยทั่วไป) เขายกตัวอย่าง Fact ที่น่าสนใจ เช่น เลือดคนและสัตว์เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีมูลค่าการซื้อขายมากเป็นอันดับที่ 13ของโลก (มากกว่า 2หมื่นล้านดอลล่าต่อปี)  และ Fact ที่ทำให้คุณเลือดร้อน เช่น 50% ของผู้หญิงในสลัมแห่งหนึ่งของแอฟริกามีอาชีพค้าประเวณี เพื่อแลกกับการได้เงินไปซื้อผ้าอนามัย และเรื่องราวการพัฒนาต่างๆของเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเลือดที่ใช้สำหรับทางการแพทย์

Key Takeaway จาก บิล เกตส์

 • เขาเชื่อว่าในอนาคตเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวกับเลือด เช่น การตรวจหาโรค การเก็บรักษาเซลล์ภูมิคุ้มกันจากเลือดเพื่อมาสู้กับมะเร็ง การเก็บสารลดการอักเสบจากเลือด จะมีบทบาทสำคัญมาก ซึ่งหนังสือเล่มนี้จึงจะทำให้คนทั่วไปเข้าใจเรื่องเลือดได้มากขึ้น

3. A Gentleman in Moscow

โดย Amor Towles

A gentleman in Moscow

ทำไมจึงแนะนำ?

หนังสือนิยายอิงประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ผ่านสายตาของ  Count Alexander Ilyich Rostov ที่โดนลงโทษกักบริเวณให้อยู่ในโรงแรม Moscow’s Metropol (เป็นโรงแรมที่มีอยู่จริง)ตั้งแต่ปี 1922 ซึ่งเป็นช่วงเดียวกันกับที่กลุ่มปฏิวัติ Bolsheviks พึ่งขึ้นครองอำนาจและก่อตั้งสหภาพโซเวียต หนังสือเล่มนี้เล่าเรื่องราว30ปีให้หลังของตัวละครนี้ ที่ต้องอาศัยอยู่ในโรงแรมตลอด และต้องพยายามปรับตัว ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ต่างๆ เพื่อเอาตัวรอด 

Key Takeaway จาก บิล เกตส์

 • หากคุณชอบประวัติศาสตร์ของรัสเซียช่วงปฏิวัตอยู่แล้ว หนังสือเรื่องนี้คือ The must
 • แม้จะเป็นนิยาย แต่หนังสือเล่มนี้ทำให้เขาได้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์รัสเซียในช่วงนั้น และเห็นถึงผลกระทบของความยุ่งเหยิงทางการเมืองต่อคนทั่วๆไปมากขึ้น 

4. Presidents of War

โดย Michael Beschloss

Presidents of war

ทำไมจึงแนะนำ?

หนังสือเล่มนี้เขียนเกี่ยวกับภาวะผู้นำของประธานาธิบดีสหรัฐ ในช่วงสงครามใหญ่ๆ 9 ครั้งของอเมริกา ตั้งแต่ปี 1900-1970 ซึ่งตอนแรก บิล เกตส์เลือกอ่านหนังสือเล่มนี้เพราะเขาเป็นคนที่สนใจสงครามเวียดนามมาก เนื่องจากหากเขาเกิดมาเร็วกว่านี้ซัก1-2ปี เขาคงโดนเกณฑ์ไปร่วมสงครามเวียดนามแล้ว เขาอยากรู้ว่าเขาจะมีความกล้าหรือไม่ เมื่ออยู่ในสมรภูมิ แต่หนังสือเล่มนี้ให้อะไรมากกว่านั้น 

Key Takeaway จาก บิล เกตส์

 • การเป็นผู้บัญชาการทหารของสหรัฐ (Commander in Chief) เป็นงานที่ยากที่สุดในโลก 
 • อเมริกาเข้าร่วมสงครามด้วยสาเหตุหลักคือเพราะถูกเหยียดหยามเกียรติ (Wounded Pride) มากกว่า ด้วยความมีเหตุมีผล
 • แม้จะผ่านมา 250 ปี อเมริกาก็ยังไม่มีระบบที่ออกแบบมาเพื่อตัดสินว่า เหตุการณ์ไหนบ้างที่จะทำ/ไม่ทำสงคราม
 • สงครามที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง ล้วนมีความเกี่ยวโยงกับสงครามครั้งก่อนหน้าทั้งสิ้น

5. The Future of Capitalism

โดย Paul Collier

The Future of Capitalism

ทำไมจึงแนะนำ?

บิล เกตส์สนใจในเรื่องการแก้ปัญหาความยากจน และปัญหาความแตกต่างของทรัพย์สินคนรวยและคนจน ที่ห่างกันมากเรื่อยๆ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็ชี้ให้เห็นปัญหาของระบบทุนนิยม ที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำกันมากขึ้น คือ ระหว่างเมืองใหญ่เมืองเล็ก ระหว่างคนที่มีวุฒิมหาลัยกับคนที่ไม่มี และระหว่างประเทศที่ร่ำรวยกับประเทศยากจน  เช่น แรงงานทักษะชั้นสูงก็จะย้ายไปในเมืองใหญ่ ซึ่งสามารถให้เงินเดือนเขาได้สูง เมื่อคนรายได้สูงๆอยู่กระจุกๆกัน ก็จะมีธุรกิจต่างๆผุดมาsupport พวกเขามากขึ้น ก็ทำให้ราคาที่ดินบริเวณนั้นสูงขึ้น คนรวยก็รวยขึ้น คนจนก็ไม่มีที่จะอยู่ 
ผู้เขียนเสนอวิธีแก้ปัญหาว่า แต่ละฝ่ายนั้นต้องมีสัญญาต่างตอบแทน (Reciprocal Obligation) ที่แข็งแรงยิ่งขึ้น เพื่อให้ไม่มีผู้ที่ถูกทิ้ง ซึ่งก็ต้องอาศัยทั้งองค์กรนานาชาติ นโยบายรัฐ นโยบายบริษัท ที่ต้องช่วยกันลดความเหลื่อมล้ำนี้

Key Takeaway จาก บิล เกตส์

 • ระบบทุนนิยมนั้นต้องมีการจัดการอย่างเคร่งครัด แต่ไม่ใช่ว่าจะละทิ้งมันเสีย (“Capitalism needs to be managed, not defeated”) เราควรพยายามมากขึ้นในการปรับด้านที่สุดโต่งของระบบทุนนิยมนี้ และลดข้อเสียมันให้ได้มากที่สุด
 • ยังไม่มีระบบเศรษฐกิจในในโลกนี้ ที่ทำได้เท่าทุนนิยม ในการทำให้เกิดนวัตกรรมต่างๆ และความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลก

References :

 1. ฺBill Gates. 2019. Looking for a summer read? Try one of these 5 books. Gatesnotes . 20 May. https://www.gatesnotes.com/About-Bill-Gates/Summer-Books-2019 (Accessed 2019-22-05)
 2. Aria Bendix. 2019. 5 books Bill Gates thinks you should read this summer . 21 May. https://www.businessinsider.com/bill-gates-book-recommendations-summer-2019-5 (Accessed 2019-22-05)

Share

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

บทความล่าสุด

Solon's Warning คำเตือนของ โซลอน
Perspective

คำเตือนของโซลอน – Solon’s Warning

เมื่อพระเจ้าครีซัสผู้มั่งคั่งและทรงอำนาจที่สุดแห่งยุคตรัสถาม โซลอน ว่าเคยพบใครที่มีความสุขมากกว่าพระองค์หรือไม่ เขากลับตอบชื่อสามัญชนที่เสียชีวิตแล้วกลับมา!

บทความอื่นๆ

อยู่เป็น คือ อะไร ความหมาย
Perspective

“อยู่เป็น” คืออะไร? … จากใจคน “อยู่ไม่เป็น”

คำว่า “อยู่เป็น” คืออะไร หมายความว่าอะไร? จะต้องอยู่แบบไหน จึงจะเรียกว่า อยู่เป็น? แล้วคนที่ “อยู่ไม่เป็น” จะอยู่ได้ยังไงในโลกที่แสนจะ “อยู่ยาก” ใบนี้?

ง่วงนอน
Sleep

ทำไมเราจึงง่วงนอน?

ทำไมเราจึงง่วงนอน? ทำไมเราต้องนอนตอนกลางคืน? ธรรมชาติสร้างกลไกให้เรามีการง่วงนอน และหลับตอนกลางคืน ผ่านปัจจัยหลัก 2 อย่าง มาร่วมกันหาคำตอบครับ

บิล เกตส์ วิธีอ่านหนังสือ
Productivity

บิล เกตส์ มีวิธีการอ่านหนังสืออย่างไร

บิล เกตส์ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Microsoft และ บลอกเกอร์ที่รวยที่สุดในโลก มีวิธีการอ่านหนังสืออย่างไร?ทำไมจึงอ่านได้ปีละ 50 เล่ม? มาร่วมกันหาคำตอบครับ